Irc komande

Go down

Irc komande

Post by Admin on Mon May 02, 2016 5:40 pm

ChanServer komande


ChanServ Komande

Komande mogu biti u obliku /msg chanserv, /chanserv ili /cs

/msg chanserv help - lista komandi i opcija dostupnih na serveru -

/cs access #ime_kanala add nick nivo - davanje nivoa ili statusa nekom niku na kanalu. Voice + (vop) je nivo 3, halfop nivo 4, @op je nivo 5, SOP je nivo 10,
/cs akick #ime_kanala add nick | host (razlog) - dodavanje nika na akik listu, nik je automatski banovan pri ulasku na kanal (razlo nije obavezan)
/cs ban #ime_kanala nick (razlog) - izbacivanje sa zabranom ulaska na kanal (razlog nije obavezan)
/cs clear #ime_kanala (modes | bans | ops | voices | users) - ciscenje svih modova, banova, @op statusa, pluseva ili izbacivanje svih korisnika sa kanala
/cs dehalfop #ime_kanala nick - skidanje hop statusa nekome (%)
/cs deop #ime_kanala nick - skidanje @op statusa nekome
/cs deowner #ime_kanala - skidanje statusa vlasnika kanala (preuzimanje kanala)
/cs deprotect #ime_kanala nick - skidanje zastite (+a) nekome na nekom kanalu
/cs devoice #ime_kanala nick - skidanje vop statusa nekome (+)
/cs drop #ime_kanala - ponistavanje registracije kanala
/cs getkey #ime_kanala - dobijenje pass-a (shifre) kanala, rezervisano za botove, skripte i administratore
/cs halfop #ime_kanala nick - davanje hop statusa (%)
/cs identify #ime_kanala pass (sifra) - identifikacija vlasnika kanala
/cs info #ime_kanala (all) - dobijanje informacija o kanalu
/cs invite #ime_kanala - pozivate sami sebe na kanal ako je u +i modu
/cs kick #ime_kanala nick (razlog) - izbacivanje nekoga sa kanala
/cs list mode - lista kanala po odabranom modu ( /cs list +i - lista kanala u invite modu ), kanali u +p (private) modu nisu na listama
/cs logout #ime_kanala nick - brisanje identifikacije za kanal
/cs owner #ime_kanala - davanje statusa vlasnik kanala (+q)
/cs protect #ime_kanala nick - davanje zastite nekome na nekom kanalu (+a)
/cs register #ime_kanala pass opis_kanala - registrovanje kanala ( /cs register #dedica pik123 Dobrodosli )
/cs sendpass #ime_kanala - slanje sifre (pass) kanala na meil vlasnika kanala dat pri registraciji nika
/cs unban #ime_kanala - skidanje svih banova na kanalu ukoliko vi ne mozete uci a imate sop ili ste vlasnik kanala
/cs voice #ime_kanala nick - davanje vop statusa (+) nekome na nekom kanalu
/cs topic #ime_kanala novi_topic - promena topic-a (teme) kanala

SET komande - /cs set #kanal opcija parametri

/cs set #ime_kanala bantype broj - odredjuje vrstu bana koju ce koristiti chanserv za udaljavanje sa kanala. Odredjuju se brojevima od 0 do 3:
0 - *!user@host
1 - *!*user@host - za vise informacija probajte komandu /cs help set mlock
2 - *!*@host
3 - *!*user@*.domain
/cs set #ime_kanala desc opis_kanala - postavlja opis kanala ili tema o kojoj se na kanalu prica
/cs set #ime_kanala email neki_meil - vezivanje neke meil adrese uz kanal
/cs set #ime_kanala entrymsg poruka - postavljanje ulazne poruke koja je vidljiva pri ulasku na kanal
/cs set #ime_kanala founder nick - postavljanje vlasnika kanala
/cs set #ime_kanala keeptopic on | off - topic je sacuvan i kada je kanal prazan
/cs set #ime_kanala mlock modovi_kanala - ovim mozete blokirati modove kanala ( /cs set #dedica mlock +nt-pmik )
/cs set #ime_kanala opnotice on | off - posle svake op ili deop komande na kanal se salje notice poruka
/cs set #ime_kanala password novi_pass - promena sifre (pas-a) za kanal, morate se prvo identifikovati kao vlasnik kanala i imati njegov nik
/cs set #ime_kanala peace on | off - ukljucuje mogucnost korisnicima da koriste chanserv komande (ban, kick...) protiv korisnika sa visljim acces nivoom
/cs set #ime_kanala private on | off - kanal se pojavljuje ili ne na listi kanala posle komande /cs list
/cs set #ime_kanala restricted on | off - kick-ban sa kanala svih korisnika sa negativnim acces-om, ili ako je @op kontrola ukljucena, svih koji nisu na acces listi
/cs set #ime_kanala secure on | off - jedino korisnici sa registrovanim nikovima ili koji su na acces listama mogu uci na kanal
/cs set #ime_kanala securefounder on | off - jedino pravi vlasnik kanala moze menjati opcije kanala a ne svi oni koji znaju pass ili sifru
/cs set #ime_kanala secureops on | off - jedino osobe na acces listama mogu dobiti status @op-a na kanalu
/cs set #ime_kanala signkick on | off | level - kick preko chanserva bice potpisan nikom koji je komandu i napisao
/cs set #ime_kanala topiclock on | off - "zakljucavanje" topica, promena je moguca jedino preko komande /topic
/cs set #ime_kanala web_adresa - vezivanje neke web adrese uz kanal (url)
/cs set #ime_kanala sucessor nik - ovim se postavlja naslednik kanala ukoliko nik pravog vlasnika bude dropovan ili ponisten
/cs set #ime_kanala xop on | off - ovim birate nacin davanja statusa na kanalima, ukljucenjem koristite klasicne @op komande a iskljucenjem access komande ( /cs help set xop - za vise informacija )


Davanje statusa na kanalima

Ako vam je xop opcija ukljucena, statuse dajete (skidate) sledecim komandama:

/cs vop #ime_kanala add (del) nick
/cs hop #ime_kanala add (del) nick
/cs aop #ime_kanala add (del) nick
/cs sop #ime_kanala add (del) nick

U protivnom ( xop iskljucen ) komande su:

/cs access #ime kanala add nick 1 - za vop (voice)
/cs access #ime kanala add nick 3 - za halfop ( % )
/cs acces #ime_kanala add nick 5 - za aop
/cs access #ime_kanala add nick 10 - za sop

Postoji jos nivoa...primera radi nivo ( level ) 6 je protected aop ( mode +oa ), level 20 su admini, itd...

Admin
Admin

Posts : 10
Join date : 2016-05-02

View user profile http://ljubavnognezdo.chiefs.tv

Back to top Go down

NickServer komande

Post by Admin on Mon May 02, 2016 5:43 pm

NickServ Komande

Komande mogu biti u obliku /msg nickserv, /nickserv ili /ns...

/msg nickserv help - spisak komandi i opcija dostupnih na serveru

/ns register pass vas_meil - registracija nika pod kojim ste konektovani, pass ili sifra ima 5 karaktera minimum ( /ns register xyz123 )
/ns identify pass - identifikacija nika posle svake konekcije ( /ns identify xyz123 )
/ns drop vas_nick - ponistenje registrovanog nika, morate se prvo identifikovati ( /ns drop Fowler )
/ns sendpass vas_nick - ako zaboravite sifru (pass) vaseg nika, ovim je dobijate nazad na meil dat pri registraciji ( /ns sendpass Dedica )
/ns access add mask [dell mask][list] - lista adresa kojima nickserv dozvoljava da koriste vas nik. Ako koristite vise provajdera ovim omogucavate ( posle komande identify) da vas nik bude prepoznat i zasticen iako koristite neki drugi provajder nego pri registraciji istog ( /ns access add user@*.verat.net vas uobicajeni provajder je, recimo, ptt.yu )
/ns ghost nick pass - posle naglog prekida konekcije, desava se da vas nik ostane na kanalima i da vam nickserv ne prihvati identifikaciju jer ste vec prisutni na kanalima. Ovim izbacujete taj nik "fantom" ( /ns ghost Dedica xyz123 )
/ns group nick pass - linkovanje ili povezivanje nikova u jednu grupu. Ovim cuvate privilegije i statuse na kanalima za sve nikove u grupi a kao pass koristite samo onaj za glavni nik. Grupe se ne mogu linkovati. Konektovani ste kao Pera sa pass-om zyx456, a vas glavni nik je Dedica sa pass-om xyz123 ; upisite /ns group Dedica xyz123 i vas nik Pera dobija sve privilegije vaseg glavnog nika. Ovo mozete uraditi za sve registrovane nikove koje koristite.
/ns info nick - dobijanje informacija o nekom niku ( /ns info Dedica )
/ns recover vas_nick pass - ovim mozete povratiti vas nik ukoliko ga neko drugi koristi. Posle jedne minute mozete ponovo koristiti vas nik ( /ns recover Dedica xyz123 )
/ns release vas_nick pass - ako vam je jedna minuta preduga (posle recover) ovom komandom skracujete cekanje ( /ns release Dedica xyz123 )

SET komande - /ns set opcija parametri

/ns set password novi_pass - promena shifre (nova shifra) morate se prvo identifikovati kao vlasnik nika ( /ns set password zyx789 )
/ns set kill (on | quick | immed | off) - zastita registrovanog nika. Korisnik koji koristi vas nik ima 60 sekundi za promenu nika ili identifikaciju (ovo vazi i za vas) Opcijom quick vreme se smanjuje na 20 sekundi, immed je trenutna promena ( /ns set kill on )
/ns set email adresa - vezivanje meil adrese uz vas nik. Vidljiva posle komande /info nick ( /ns set email dedica@dedica.org )
/ns set url adresa - vezivanje neke web adrese (vas sajt recimo) uz vas nik. Adresa je vidljiva posle komande /info nick ( /ns set url www.dedica.info )
/ns set icq adresa - vezivanje vase icq adrese ( /ns set icq 12345678 )
/ns set hide {email | usermask | quit} (on | off) - ovim dozvoljavate ili ne davanje datih informacija o vama posle komande /ns info nick. Moguce su sve kombinacije ( /ns set hide email on ; /ns set hide usermask off )
/ns set greet poruka - pozdravna poruka uz vas nik vidljiva pri ulasku na kanale sa aktiviranom opcijom greet ( /ns set greet odi dedi ludo jedna )
/ns set secure (on | off) - dodatna sigurnost za registrovane nikove. Morate se identifikovati iako vam je nik na access listi ( /ns set secure on )
/ns set private (on | off) - ako je opcija private ukljucena (on), vas nik se nece pojaviti na listi posle komande /ns nick list ( /ns set private on )
/ns set msg (on | off) - odaberite nacin komuniciranja izmedju vas i services; on za poruke, off za notice ( /ns set msg on )

Komande forbid, getpass, logout, glist, forbiden, itd... su rezervisane za administratore. Ako ste stigli na ovaj nivo onda vam objasnjenje ovih komandi i nije potrebno Smile)))

Admin
Admin

Posts : 10
Join date : 2016-05-02

View user profile http://ljubavnognezdo.chiefs.tv

Back to top Go down

BotServer Komande

Post by Admin on Mon May 02, 2016 5:45 pm

BotServ Komande
Komande mogu biti u obliku /msg botserv, /botserv ili /bs

/msg botserv help - lista komandi i opcija dostupnih na serveru

/bs info #ime_kanala ime_bota - dobijanje informacja o botu na kanalu
/bs act #ime_kanala tekst - slanje teksta na kanal preko bota u obliku akcije *Dedica vas pozdravlja
/bs assign #ime_kanala nick_bota - dodavanje bota na kanal ( administratori )
/bs badwords #ime_kanala add rech - dodavanje zabranjenih reci na listu
/bs badwords #ime_kanala del (rech | broj) - brisanje dodate reci
/bs badwords #ime_kanala list - lista zabranjenih reci
/bs badwords #ime_kanala clear - brisanje liste zabranjenih reci
/bs unassign #ime_kanala - "skidanje" bota sa kanala
/bs bot add nick korisnik host pravo_ime - komanda rezervisana za administratore /bs help bot - za dobijanje vise informacija
/bs botlist - lista botova dostupnih na serveru
/bs say #ime_kanala tekst - slanje teksta na kanal preko bota
/bs unassign #ime_kanala - "skidanje" bota sa kanala

KICK opcije

/bs kick #ime_kanala badwords (on | off) - bot dozvoljava ili ne ruzne reci (psovke ili uvrede)
/bs kick #ime_kanala badwords on broj - broj (od 2 do 9) oznacava koliko puta ce isti korisnik biti kick-nut pre bana (pr. 2 znaci kick pa ban ukoliko ponovi zabranjenu rech)
/bs kick #ime_kanala bolds (on | off) - bot dozvoljava ili ne podebljana slova
/bs kick #ime_kanala caps (on | off) - bot dozvoljava ili ne velika slova
/bs kick #ime_kanala colors (on | off) - bot dozvoljava ili ne obojeni tekst i crteze na kanalu
/bs kick #ime_kanala flood (on | off) - bot dozvoljava ili ne flood na kanalu
/bs kick #ime_kanala flood 2 3 5 - konfiguracija anti-flooda : kick pa ban za tri linije u pet sekundi
/bs kick #ime_kanala repeat (on | off) - bot dozvoljava ili ne ponavljanje teksta
/bs kick #ime_kanala reverses (on | off) - bot dozvljava ili ne tekst pisan unazad
/bs kick #ime_kanala underline (on | off) - bot dozvoljava ili ne podvucen tekst

SET Komande

/bs set #ime_kanala dontkickops (on | off) - bot izbacuje ili ne @opove
/bs set #ime_kanala dontkickvoices (on | off) - bot izbacuje ili ne voices (korisnike sa + ispred nika)
/bs set #ime_kanala fantasy (on | off) - ukjucivanje pojedinih komandi koje bot izvrsava kao opovanje ili ban. Komande su u obliku !op, !ban, !deop...
/bs set #ime_kanala greet (on | off) - pozdravna poruka koju bot salje pri ulasku korisnika na kanal
/bs set #ime_kanala nobot (on | off) - iskljucuje bota sa kanala
/bs set #ime_kanala symbiosis (on | off) - pri izvrsenju pojedinih komandi ili akcija (kick ili topic) chanserv je zamenjen imenom bota
/bs set #ime_bota private (on | off) - rezrvisano za administratore ( /bs help set private - za vise informacija )

Admin
Admin

Posts : 10
Join date : 2016-05-02

View user profile http://ljubavnognezdo.chiefs.tv

Back to top Go down

MemoServer komande

Post by Admin on Mon May 02, 2016 5:46 pm

MemoServ Komande
Komande mogu biti u obliku /msg memoserv, /memoserv ili /ms
/msg memoserv help - spisak komandi i opcija dostupnih na serveru

/ms del (nick | kanal) (broj | liste | all) - brisanje jednog ili svih memo poruka ( /ms del 1 ; /ms del all )
/ms info (nick | kanal) - informacije o primljenim porukama nekog nika ili kanala ( /ms info #pricaonica)
/ms list (new) - lista svih ili samo novih memo poruka ( /ms list new ) Posle komande list sve poruke su oznacene brojevima
/ms read (broj | last | new) - citanje poruka po broju, zadnje pristigle ili nove ( /ms read last )
/ms send (nick | kanal) tekst_poruke - slanje memo poruke nekom niku ili svima na kanalu ( /ms send Dedica Kako da udjem na pricaonicu? )
/ms set opcija parametri - konfiguracija pojedinih opcija
/ ms set limit (nick | kanal) broj - ogranicava broj primljenih poruka
/ms set notify (on | logon | new | off) - slanje informacija o primljenoj memo poruci: on - pri konekciji, prijemu i povratku sa away; logon - pri konekciji i povratku sa away; new - pri prijemu
Da bi ste mogli slati i primati oruke preko memoserva, vas nik mora biti registrovan. Ovo vazi i za osobu kojoj saljete poruku. Mozete poslati maksimalan tekst od 250 karaktera...


Admin
Admin

Posts : 10
Join date : 2016-05-02

View user profile http://ljubavnognezdo.chiefs.tv

Back to top Go down

OperServer Komande

Post by Admin on Mon May 02, 2016 5:47 pm

OperServ Komande

Za pomoc oko komandi kucajte /msg operserv help .Sve komande poslate OperServu su snimljene i logovane Ako ste dostigli nivo administratota ili ircop-a sve ovo bi vec trebali znati mada malo podsecanja nije na odmet Wink


/msg operserv global poruka - slanje poruke svim korisnicima na mrezi vidljiva u aktivnom prozoru
/msg operserv stats [akill | all | reset] - statistike servera od momenta pokretanja services, broj registrovanih kanala i nikova, trenutne statistike, akill i sqline statistike. Bez opcija dobijate trenutnu statistiku ; UPTIME je ista funkcija kao i STATS
/msg operserv oper add nick - dodavanje servis operatora (ircop) od strane administratora
oper del {nick | broj | liste} - ponistavanje nika ili cele liste
oper list [mask | liste] - lista services operatora
oper clear - kompletno ciscenje liste
/msg operserv admin add nick - dodavanje admina od strane services root
admin del {nick | broj | liste}
admin list [mask | liste]
admin clear
/msg operserv ignore {add | del | list} [time] [nick] - postavljanje ignore opcije izmedju services i korisnika na odredjeno vreme ili do ponovnog pokretanja
Default vrednosti su u sekundama tj, s za sekunde, m za minute, h za sate i d za dane, nemoguce je kombinovati ih; 0 je za stalan
/msg operserv mode #kanal modes - postavljanje modova za kanal od strane IRCops
/msg operserv umode user modes - promena modusa korisnika na kanalima od strane administratora
/msg operserv oline user flags - postavljanje operflag-a nekom korisniku od strane administratora
/msg operserv clearmodes #kanal [all] - skidanje svih binarnih modusa sa kanala (i,k,l,m,n,p,s,t) i svih banova ; opcijom all skidaju se i svi +o i +v statusi sa kanala
/msg operserv kick #kanal nick razlog - parametri su isti kao i za normalni kick od strane @op-a stim sto je ovde kick potpisan operservom i ircop-om koji je koristi *** Fowler has been kicked off channel #pricaonica by OperServ (Dedica (Hocu ircoooooooopppaaaaaa :pp))

AKILL
/msg operserv akill add [+trajanje] mask:razlog
akill del {mask | broj | liste}
akill list [mask | liste]
akill view [mask | liste]
akill clear

SGLINE
/msg OperServ SGLINE ADD [+trajanje] mask:razlog
sgline del {mask | broj | lista}
sgline list [mask | lista]
sgline view [mask | lista]
sgline clear

SQLINE
/msg OperServ SQLINE ADD [+trajanje] mask:razlog
sqline del {mask | broj | lista}
sqline list [mask | lista]
sqline view [mask | lista]
sqline clear

SZLINE
/msg OperServ SZLINE ADD [+trajanje] mask:razlog
szline del {mask | broj | lista}
szline list [mask | lista]
szline view [masque | lista]
szline clear
Trajanje bana je ceo broj kojem sledi d (dani), h (sati), ili m (minuti). Ako ne stavite jedinicu za vreme, ban ce biti +30d (default vrednost).
Za trajni ban (szline) stavite vrednost +0. Komandom stats akill mozete konsultovati ove vrednosti.

SET Komande

/msg operserv set opcija vrednost - aktuelne opcije su:

/msg operserv set readonly {on | off}
/msg operserv set logchan {on | off}
/msg operserv set debug {on | off | broj}
/msg operserv set noexpire {on | off}
/msg operserv set superadmin {on | off}
/msg operserv noop set server
/msg operserv noop revoke server
/msg operserv jupe server [razlog]
/msg operserv raw tekst
/msg operserv update
/msg operserv reload
/msg operserv quit
/msg operserv shutdown
/msg operserv restart
/msg operserv killclones
/msg operserv chanlist [{model | nick} [secret]]
/msg operserv userlist [{model | kanal} [invisible]]
/msg operserv exception add [+vreme] mask limit razlog
exception del {mask | lista}
exception move broj pozicija
exception list [mask | lista]
exception view [mask | lista]
/msg operserv session list minimal
session view host
session list
session view

Admin
Admin

Posts : 10
Join date : 2016-05-02

View user profile http://ljubavnognezdo.chiefs.tv

Back to top Go down

HostServer Komande

Post by Admin on Mon May 02, 2016 5:48 pm

HostServ Komande

Komande su rezervisane za Servis administratore i servis operatore (ircop). Za pomoc kucajte /oper help ili /admin help

/msg hostserv on - aktivira vas vhost (virtuelni ili lazni host) vidljiv komandom /whois
/msg hostserv set <nick> <hostmask> - postavljanje vhosta nekom niku
Ako ircd podnosi promenu identiteta, mozete koristiti komandu: /msg hostserv set <nick> <ident>@<hostmask>
/msg hostserv setall <nick> <hostmask> - konfiguracija vhosta za sve nickove iste grupe
Ako ircd podnosi promenu identiteta kotistite SET <nick> <ident>@<hostmask>
/msg hostserv off - Iskljucuje vam vhost koji koristite i vas IP postaje vidljiv
/msg hostserv del <nick> - brisanje vhosta navedenom niku
/msg hostserv list [<nick>|<vHost>] - lista odgovoarajucih vhost-ova
/msg hostserv group - postavlja vhost aktuelnog nika svima u grupi (sinhronizacija istog vhosta svim nikovima jedne grupe)

Admin
Admin

Posts : 10
Join date : 2016-05-02

View user profile http://ljubavnognezdo.chiefs.tv

Back to top Go down

Re: Irc komande

Post by Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum